Przejdź do treści

Poświadczenie Dziedziczenia – Gdańsk Wrzeszcz

Co to jest akt poświadczenia dziedziczenia i kiedy się go sporządza?

Powołanie do spadku nie oznacza, iż osoby wskazane w testamencie lub w ustawie od razu stają się spadkobiercami i mogą cieszyć się własnością majątku, który pozostawił po sobie zmarły. Do tego niezbędne jest załatwienie odpowiednich formalności, w tym przede wszystkim poświadczenia dziedziczenia. Najszybszym sposobem na przeprowadzenie sprawy spadkowej jest skorzystanie z usług notariusza, który jest uprawniony do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia po śmierci spadkodawcy.

poświadczenie dziedziczenia

Notarialny akt poświadczenia dziedziczenia to dokument, w którym notariusz stwierdza komu i w jakiej części należy się spadek. Uzyskanie tego dokumentu otwiera spadkobiercom drogę do drugiego etapu sprawy spadkowej, tj. działu spadku. Warto pamiętać, że sam fakt powołania do spadku – czy to na podstawie testamentu, czy ustawy – nie jest wystarczający do tego, aby stać się spadkobiercom i móc rozporządzać majątkiem wchodzącym w skład spadku. Stąd im wcześniej poświadczenie dziedziczenia zostanie uzyskane, tym lepiej dla wszystkich spadkobierców.

Warto podkreślić, że akt dziedziczenia sporządzony przez notariusza nie jest jedynym sposobem na załatwienie formalności związanych ze spadkiem. Drugim jest możliwość złożenia do sądu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. Na podstawie tego wniosku sąd przeprowadza postępowanie, w wyniku którego wydaje postanowienie określające kto i w jakiej części dziedziczy spadek. Wybierając jednak stwierdzenie nabycia spadku, trzeba liczyć się z długim okresem oczekiwania na załatwienie sprawy. Poświadczenie dziedziczenia u notariusza jest dużo szybszym rozwiązaniem, a spotkanie na protokół dziedziczenia nie jest wyznaczane z góry, ale umawiane w dogodnym dla wszystkich zainteresowanych terminie. Z pewnością jest to o wiele wygodniejsze rozwiązanie, niż konieczność podporządkowania się terminowi wyznaczonemu przez sąd.

Aby uzyskać notarialny akt poświadczenia dziedziczenia, niezbędne jest dopełnienie stosownych formalności. Przede wszystkim w umówionym terminie muszą stawić się przed notariuszem wszyscy potencjalni spadkodawcy. Zarówno ci, którzy mogliby zostać powołani do spadku na mocy przepisów Kodeksu cywilnego, jak i testamentu, o ile taki został sporządzony. Niezbędne jest także przedstawienie aktu zgonu spadkodawcy oraz aktów stanu cywilnego potwierdzających jego związki rodzinne z potencjalnymi spadkodawcami. Dopiero wówczas sporządzany jest protokół dziedziczenia, w którym zainteresowani składają swoje oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, co pozwala na poświadczenie dziedziczenia.

Sprawa spadkowa u notariusza rodzi dokładnie takie same konsekwencje, jak stwierdzenie nabycia spadku przez sąd. Ponadto warto pamiętać, że zgodnie z ustawą Prawo o notariacie notarialne poświadczenie dziedziczenia jest rejestrowane w specjalnym systemie – Rejestrze Spadkowym. Wyklucza to sytuację, w której jakiś inny notariusz lub sąd stwierdziłby nabycie tego samego spadku. To z kolei znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo wytępienia konfliktu o to, kto jest spadkobiercą w sytuacji, gdy opisane tu formalności zostaną załatwione. Niestety, przed utworzeniem Rejestru Spadkowego tego rodzaju problemy wcale nie należały do rzadkości.