Przejdź do treści
Rozmiar-oryginalny-4
Oferujemy kompleksową obsługę klientów indywidualnych, przedsiębiorców, spółek, deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych

Zadbamy o bezpieczeństwo Twoich transakcji

Kancelaria Notarialna Gdańsk Wrzeszcz
Sylwia Burdach Ewelina Jabłońska

Zadaniem notariusza jest dokonywanie czynności, dla których przepisy prawa przewidują formę notarialną, lub którym strony chcą taką formę nadać. Kancelaria notarialna służy pomocą między innymi w transakcjach, których przedmiotem są nieruchomości, w sprawach spadkowych oraz dotyczących spółek.

*Rozmowa z notariuszem jest nieodpłatna, a nadto obowiązuje nas tajemnica notarialna.

Kancelaria

Lokalizacja i godziny otwarcia

Kancelaria mieści się w Gdańsku Wrzeszczu przy ulicy Sobótki 10b/2, na wysokim parterze zabytkowej kamiennicy. 

Dookoła budynku znajdują się liczne ogólnodostępne miejsca parkingowe. Można do Nas również wygodnie dojechać komunikacją miejską (przystanek autobusowy Sobótki oraz przystanek tramwajowy Jaśkowa Dolina).

Prowadzona przez nas kancelaria notarialna w Gdańsku czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00, jeśli jednak wymaga tego sytuacja, istnieje możliwość umówienia spotkania poza standardowymi godzinami pracy oraz w sobotę.

Zasadą jest, że usługi realizowane są w siedzibie kancelarii, ale jeśli przemawiają za tym okoliczności lub charakter czynności możliwe jest również dokonywanie czynności notarialnych poza siedzibą kancelarii. W celu umówienia terminu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy.

Rodzaj i sposób dostarczenia

Rodzaj niezbędnych dokumentów zależy od charakteru dokonywanej czynności, dlatego w celu uzyskania kompletnego wykazu wymaganej dokumentacji, prosimy o bezpośredni kontakt.

Na etapie przygotowywania projektu wystarczające jest dostarczenie kopii osobiście lub drogą mailową, natomiast przy dokonywaniu czynności należy przedstawić notariuszowi wszystkie dokumenty w oryginałach.

Sposób naliczania i rozliczania

Za dokonywane czynności kancelaria notarialna pobiera wynagrodzenie – taksę notarialną. Jej maksymalną wysokość określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Taksa notarialna opodatkowana jest podatkiem VAT w stawce 23%.

Ponadto, w przewidzianych prawem przypadkach, notariusz pobiera podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn oraz opłatę sądową.

Płatności można dokonywać gotówką, kartą bądź, z wyprzedzeniem, także przelewem, za wyjątkiem zapłaty podatków, które uregulować można jedynie gotówką, lub z wyprzedzeniem przelewem. 

Każdego klienta traktujemy indywidualnie i zawsze szukamy optymalnych rozwiązań.

Od pierwszych dni działalności naszej kancelarii notarialnej skupiamy się na zapewnieniu najwyższej jakości usług, wykorzystując wieloletnie doświadczenie osób tworzących zespół notariuszy. W sposób kompleksowy odpowiadamy na potrzeby Klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców, którzy na terenie Trójmiasta prowadzą działalność gospodarczą. Świadcząc usługi notarialne, nie ograniczamy się wyłącznie do najpopularniejszych spraw, z chęcią podejmując się również bardziej skomplikowanych zagadnień, zawsze oferując rzetelną, terminową oraz poufną obsługę prawną.

kancelaria notarialna Gdańsk

Wychodzimy z założenia, że notariusz jest zawodem zaufania publicznego, który powinien być jak najbliżej ludzi, odpowiadając na ich codzienne potrzeby w zakresie zabezpieczenia swobodnego obrotu mieniem, prawami rzeczowymi oraz niematerialnymi. W codziennej pracy nasze biuro notarialne skupia się na wypracowywaniu najkorzystniejszych rozwiązań, maksymalnie zabezpieczając interesy naszych Klientów. Doskonała znajomość prawa, bogate portfolio oferowanych czynności, jak również doświadczenia zdobyte przy realizacji rozmaitych usług z dziedziny notariatu pozwalają nam na efektywne i w pełni profesjonalne działanie na rzecz naszych Klientów, poszukujących kompetentnego notariusza w Trójmieście i okolicach.

kancelaria notarialna Gdańsk 2

Profesjonalna obsługa ze strony naszej kancelarii notarialnej to gwarancja sprawnego i zgodnego z obowiązującymi przepisami załatwienia sprawy. Świadczymy pełen zakres usług, do których uprawniony jest notariusz na mocy aktualnych przepisów ustawy Prawo o notariacie. Doskonale zdajemy sobie spraw z faktu, że realizacja wszelkich czynności notarialnych rodzi określone skutki prawne dla stron postępowania a nierzadko również podmiotów i osób trzecich, dlatego do każdej sprawy podchodzimy w sposób indywidualny.

kancelaria notarialna Gdańsk 3

Kancelaria notarialna Sylwia Burdach Ewelina Jabłońska s. c. oferuje kompleksowe usługi w pełnym zakresie, który obejmuje:

Z przyjemnością podejmujemy się wszelkich czynności prawnych, do których uprawniony jest notariusz, oferując maksymalne skupienie na zabezpieczeniu interesów naszych Klientów.

kancelaria notarialna Gdańsk 4

Do najważniejszych obowiązków notariusza, wywołujących określone skutki prawne, należą

Jedną z podstawowych czynności, które realizuje notariusz, jest sporządzanie aktów notarialnych. Przygotowujemy je, gdy wymagają tego określone przepisy prawa, lub gdy strony chcą nadać sporządzanemu dokumentowi formę notarialną.

Kolejną z czynności, do których uprawniona jest kancelaria notarialna, jest tak zwany depozyt notarialny czyli przyjęcie na przechowanie dokumentów, papierów wartościowych bądź pieniędzy. Z tego rodzaju czynności sporządza się protokół, zawierający m.in.: datę przyjęcia depozytu, dane osoby deponującej, oraz osoby uprawnionej do jego wydania.

notariusz Gdańsk

W niektórych przypadkach również umowa spółki musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego. W takich sytuacjach notariusz sporządza odpowiednie dokumenty oraz czuwa nad prawidłowym przebiegiem wszystkich niezbędnych czynności.

Z mocy obowiązujących przepisów notariusz ma również prawo do poświadczania rozmaitych zdarzeń i faktów, takich jak: złożenie podpisów, zgodność odpisu lub kopii dokumentu z oryginałem, data okazania czy pozostawanie osoby przy życiu w określonym miejscu i czasie.

notariusz Gdańsk 3

Kolejnym obszarem, w którym swoją pomoc może zaoferować biuro notarialne, jest podział majątku w formie aktu notarialnego. Forma aktu notarialnego jest niezbędna gdy przedmiotem podziału jest nieruchomość. Rozdział posiadanych aktywów może dotyczyć zarówno całości, jak i części posiadanego majątku.

notariusz Gdańsk 2

Zarówno w przypadku dziedziczenia ustawowego, jak i testamentowego notariusz ma prawo sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia, który nie wymaga uprawomocnienia ani zatwierdzenia przez sąd, a całe postępowanie odbywa się podczas jednego spotkania w kancelarii notarialnej. Akt ten umożliwia spadkobiercom dalsze rozporządzanie odziedziczonym majątkiem.

W sytuacji, gdy wśród spadkobierców panuje zgoda co do sposobu dzielenia majątku po spadkodawcy, notariusz może dokonać kolejnej czynności – działu spadku.

notariusz Gdańsk 4

Nasza kancelaria notarialna oferuje kompleksowe usługi notarialne, na terenie Gdańska jak również całego Trójmiasta i okolic, bez względu na to czy prowadzicie Państwo działalność gospodarczą, czy też poszukujecie Państwo pomocy w sprawie prywatnej.

Zachęcamy do kontaktu. Nasza kancelaria notarialna z przyjemnością udzieli Państwu szczegółowych informacji na temat interesujących Państwa usług, umówienia terminu spotkania oraz poinformowania o niezbędnych do przygotowania dokumentach.

notariusz Gdańsk 5