Przejdź do treści

Czynności Notarialne – Gdańsk Wrzeszcz

Czynności notarialne

W zakresie prowadzonych przez siebie czynności notariusz działa jako osoba zaufania publicznego, co pozwala mu m.in. korzystać z przysługującej mu w tym zakresie ochrony. Zgodnie z obowiązującymi przepisami czynności notarialne mają w Polsce charakter dokumentu urzędowego, a nadrzędnym celem instytucji notariatu jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz pewności obrotu, skutkujące m.in. zapobieganiem rozstrzyganiu sporów na sali sądowej.

czynności notarialne

Kancelaria Notarialna Sylwia Burdach Ewelina Jabłońska s. c. realizuje następujący zakres czynności notarialnych:

Wszystkie notarialne czynności podejmowane są przez naszą Kancelarię z poszanowaniem tajemnicy zawodowej, która zgodnie z przepisami Ustawy o notariacie, obowiązuje notariusza nawet po jego odwołaniu. Przygotowanie do czynności notarialnych obejmuje przede wszystkim przekazanie niezbędnych dokumentów, danych stron oraz podstawowych informacji dotyczących konkretnej czynności. Należy je dostarczyć do Kancelarii przed ustalonym terminem spotkania, co umożliwi wcześniejsze przygotowanie aktu notarialnego oraz znacząco uprości prowadzenie wszelkich niezbędnych czynności w danej sprawie.