Przejdź do treści

Umowa Przedwstępna – Gdańsk Wrzeszcz

Co to jest umowa przedwstępna?

Nie każdą transakcję można sfinalizować od razu. Nie raz potrzeba sporo czasu na załatwienie wymaganych formalności czy zdobycie pieniędzy na zapłatę drugiej stronie umowy. W takich sytuacjach warto skorzystać z umowy przedwstępnej. Zawarcie jej w formie aktu notarialnego daje gwarancje, że ostateczna umowa dojdzie do skutku.

umowa przedswtępna

Umowa przedwstępna to kontrakt, w którym strony lub tylko jedna ze stron zobowiązują się do zawarcia określonej umowy, a więc umowy przyrzeczonej. Tym samym umowa przyrzeczona stanowi realizację umowy przedwstępnej. Warto pamiętać, że teoretycznie umowa przedwstępna może zostać zawarta w dowolnie wybranej formie, jednak niekiedy zdarza się, że wywoła ona określone skutki prawne tylko wtedy, gdy zostanie zachowana forma szczególna. Kwestie te regulują przepisy prawa odnoszące się do danego rodzaju transakcji.

Dobrym przykładem może tu być umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania, która powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Wówczas można mieć pewność, że dojdzie do ostatecznej transakcji, tj. do sprzedaży mieszkania. Wynika to z faktu, że w przypadku uchylenia się jednej ze stron od zawarcia umowy przyrzeczonej, może ona zostać zawarta na mocy orzeczenia sądu, które zastępuje „brakujące” oświadczenie woli.

Co prawda nie każda umowa przedwstępna musi zostać zawarta u notariusza, jednak nie ma wątpliwości, że skorzystanie z jego usług daje stronom gwarancje zawarcia kontraktu zgodnie z prawem. Tym samym w pełni bezpieczna umowa przedwstępna to taka, która została sporządzona przez notariusza. Jego obowiązkiem jest zadbanie o sprawdzenie wszystkich wymagań formalnych dla takiej umowy oraz o prawidłowe, z prawnego punktu widzenia, wyrażenie woli stron. Jest to szczególnie istotne w przypadku, gdy pojawią się spory co do zawarcia umowy przyrzeczonej. Wówczas każde sformułowanie użyte w umowie przedwstępnej może mieć znaczenie.

W związku z tym umowa przedwstępna u notariusza to najlepszy sposób na zabezpieczenie interesów stron rozbudowanych kontraktów, związanych przede wszystkim ze sprzedażą nieruchomości czy innymi transakcjami opiewającymi na duże sumy pieniędzy. Umowa przedwstępna powinna zostać zawarta zawsze wtedy, gdy z jakiś względów – np. finansowych – trzeba odłożyć w czasie zawarcie ostatecznego kontraktu, a strony chcą mieć pewność, że umowa przyrzeczona zostanie podpisana. Przykładowo umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości daje kupującemu czas na zdobycie środków na pokrycie ceny sprzedaży. Jednak taka umowa może zostać zawarta właściwie w każdej sprawie z zakresu prawa prywatnego, np. w zakresie prawa spadkowego, rodzinnego, rzeczowego czy spółek.

Kiedy umowa przyrzeczona nie może zostać zawarta z przyczyn leżących po stronie którejś ze stron, druga strona tego kontraktu ma prawo domagać się zawarcia umowy przyrzeczonej przed sądem. Jeżeli wygra sprawę, to wyrok sądu zastąpi oświadczenie woli niezbędne do zawarcia umowy przyrzeczonej, co z kolei będzie oznaczać finalizację kontraktu. Dlatego umowa przedwstępna kupna mieszkania daje gwarancję kupującemu i sprzedającemu, że ostatecznie dojdzie do przeniesienia własności lokalu. Analogiczny mechanizm znajduje zastosowanie w przypadku wszystkich innych umów przedwstępnych.